Mäkelän Auto Oy:n asiakas­rekisterin tietosuoja­seloste

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti, sekä varmistamaan, että henkilötietosi ovat turvassa.

Mitä ja mistä keräämme henkilötietoja

Henkilötietojen tietolähteinä ovat asiakas itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Kerättävät tiedot: Asiakkaan nimi, arvo tai ammatti, osoite, puhelinnumerot, fax-numero, sähköpostiosoite, sukupuoli, asiakasryhmä, vakuutusyhtiötiedot sekä markkinointiluvat, kieli- ja maatunnus, syntymäaika, henkilötietolain sallimissa tilanteissa henkilötunnus tai y-tunnus sekä yhteyshenkilön nimi, verkkopalvelutunnus, operaattoritunnus. Tarvittaessa myös työnantaja, työtehtävä, työsuhteen alkupäivä, työmuoto, toimiala, asumismuoto, palkkaluokka, varusmiespalvelu, siviilisääty, yhteisvastuullisuus, henkilötodistuksen tiedot, PEP tiedot, lääkärintodistus, luottotiedot ja loppuvelka. Lisäksi myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot sekä viestintähistoria. Mäkelän Autoon tulevat ja asiakaspalvelijan soittamat puhelut voidaan nauhoittaa. Puhelun nauhoittamisesta ilmoitetaan puhelun alussa. Huolto- ja korjaamokäyntien yhteydessä voidaan myös kuvata huollon kohteena olevaa ajoneuvoa. Lisäksi toimipisteissämme voi myös olla valvontakameroita, joista kerrotaan kylteillä.

Mihin ja millä perusteilla käytämme henkilötietojasi

Käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, lainsäädännöstä tai sopimuksista johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun, markkinointiin, sekä asiakassuhteiden eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, seurantaan, ylläpitoon, kehittämiseen, analysointiin, mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, kysely-, tilastointi- ja muut vastaavat toimenpiteet sekä tarvittavat todentamis- ja tietoturvatoimenpiteet. Profiloinnin käyttöön esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin analyyseihin Mäkelän Autolla on oikeutettu etu. Lisäksi rekisterinpitäjän valituilla yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Eri kuva- ja äänitallenteita käytetään todentamaan tapahtunut asiointi sekä parantamaan palvelun laatua. Valvontakameroiden tallenteita käytetään omaisuuden suojaamiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi.

Automatisoitu päätöksenteko

Mäkelän Autossa ei hyödynnetä automatisoitua päätöksentekoa, mutta esimerkiksi rahoitusyhtiöissä ja vakuutusyhtiöissä voidaan näin tehdä.

Kenelle henkilötietojasi voidaan luovuttaa

Tietoja voidaan luovuttaa Mäkelän Auto Oy:n yhteistyökumppaneille ja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Rekisteristä luovutetaan tietoja maahantuojalle auton takuuseen, huoltoon tai muihin kunnossapitoon tai turvallisuuteen liittyviin toimiin liittyen. Tietoja luovutetaan tarpeen mukaan myös rahoitus- ja vakuutusyhtiöille sekä Trafille. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja siirretään tarpeen mukaan vaihtoautotietojen ja korikorjauslaskelmien käsittelijöille. Lisäksi tietoja voidaan siirtää väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma-, arvontakontaktointi- tai tutkimusrekistereihin, sekä rekisterin pitäjä voi siirtää henkilötietolain puitteissa rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Miten suojaamme henkilötietojasi

Palvelimet, tietoverkko ja pilvipalvelut ovat asianmukaisin suojausohjelmistoin ja -laitteistoin suojatut. Järjestelmien käyttö edellyttää käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä ja pääsy on rajattu siten, että järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietojen käsittelystä on laadittu ohjeistus tietoja käsitteleville. Paperilla säilytettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Eri kuva- ja äänitallenteisiin on pääsy vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Tietojasi säilytetään 10 vuotta tai asiallisen yhteyden päätyttyä niin kauan kuin laki ja säännökset edellyttävät. Eri kuva- ja äänitallenteita säilytetään enintään kaksi vuotta.

Henkilötietoihin liittyvät oikeutesi

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi sekä pyytää tietojesi oikaisemista tai päivittämistä. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan tietosi. Pyynnöstäsi poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä esimerkiksi kirjanpitotarkoituksiin. Lisäksi sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä, sekä pyytää meitä luovuttamaan itse toimittamasi tiedot, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, toimita kirjallinen allekirjoitettu pyyntö osoitteeseen: Mäkelän Auto Oy, Kielokatu 1, 04430 Järvenpää. Pyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Jos Mäkelän Auto Oy on mielestäsi toiminut tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lain vastaisesti, voit reklamoida siitä meille tai tehdä valituksen tietosuojaviranomaisille.

Tähän selosteeseen tehtävät muutokset

Palveluidemme kehittymisen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen myötä voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
Mäkelän Auto Oy
Y-tunnus: 0666355-0
Kielokatu 1, 04430 Järvenpää
Puhelin: 09 5495 2200

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:
ATK-päällikkö, Talouspäällikkö
Mäkelän Auto Oy
Kielokatu 1, 04430 Järvenpää, puhelin: (vaihde) 09 5495 2200

Tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

facebook instagram
Myynti
ma - pe 9 - 17, la 10 - 14
09 5495 2201
HUOLTO JA VARAOSAT
ma - pe 7 - 17
Huolto 09 5495 2203
Varaosat 09 5495 2202
VAURIO­KORJAAMO
ma - pe 7.30 - 15.30
09 2790 0035

Copyright © · Mäkelän Auto Oy · Tietosuojaseloste